/ huhtikuu 25, 2019/ Yleinen/ 0 comments

Pelinkehitys edellyttää monialaista yhteistyötä. Matka ideasta tuotteeksi vaatii eri alojen osaajia koodareista graafikoihin, tarinkankertojista äänisuunnittelijoihin, projektinhallinnasta ja markkinoinnista yhteisömanagerointiin. Kun peli halutaan markkinoille, pelinkehitystiimi tarvitsee apua ja tukea rahoituksen, jakelukanavien ja yhteistyökumppaneiden hankintaan. Huhtikuun 11.-12. Tallinnassa järjestetty pelialan konferenssi, Game Dev Days, toi yhteen pelialan osaajia ympäri Itämerta keskustelemaan alan kehityksestä ja kasvattamaan ammatillisia verkostojaan.

Tukea peliyrittäjyyteen

Useassa maassa on ymmärretty, että kasvavan peliteollisuuden tueksi tarvitaan yhteisöjä, hubeja ja inkubaattoreita, jotka voivat vauhdittaa alan syntymistä ja vakiintumista alueella. Virossa käynnistettiin juuri uusi kiihdyttämö, jonka tarkoituksena on tarjota pelinkehittäjille alaspesifiä apua ja tukea, jotta harrastuksesta syntyy yritystoimintaa. Game Dev Days -konferenssissa asiaa esitelleen Tartu Science Parkin Henri Hansonin mukaan palvelu yhdistää liiketoiminnan kehittämisen ja luovan pelinkehityksen. Ohjelmaan pääsemiseksi ei tarvita valmista yritystä, mutta vähintään kahden hengen tiimi, jolla on halua ja visio siitä, mihin suuntaan kehittyä. Erilaisten EU-rahoitteisten kokeilujen pohjalta Virossa rakennetaan nyt pysyvämpää pohjaa peliteollisuuden kasvulle. (Hanson 2019.)

Hub, osaajien yhteisö

Pelialan hubit ovat fyysisiä osaamiskeskittymiä, joiden edut näyttävät kiistattomilta. Uransa alkuvaiheessa pelinkehittäjiltä puuttuu monia sellaisia fasiliteetteja, jotka olisivat tekemisen tuloksellisuuden ja kasvun kannalta välttämättömiä. Hubeissa yksilöt pääsevät osaksi samanhenkisten osaajien yhteisöä ja verkostoihin, joista voi löytää niitä tietoja ja taitoja, joita oman idean kehittäminen peliksi edellyttää, sekä väyliä tuotteen kaupallistamiseksi. Hubit tarjoavat tiloja tapaamisiin, ajanviettoon, koulutuksiin ja tapahtumiin, sekä keskeisen infrastruktuurin nettiyhteydestä oleellisimpiin laitteisiin ja ohjelmiin. (Djemili 2018.) Lisäksi, yhdistämällä hautomo- tai kiihdyttämötoiminnan hubin palveluihin, on mahdollista ruokkia luovuuden kehittymistä yritystoiminnaksi (Hanson 2019).

Hubit toimivat myös porttina, jonka kautta yritykset, rekrytoijat, sponsorit ja media voivat hakea tietoa ja tekijöitä. Hubien on ylipäänsä todettu lisäävän pelinkehityksen vakavasti otettavuutta niillä alueilla, joilla sellaisia on perustettu. (Djemili 2018.) Ne ikään kuin tekevät alueesta puolivirallisesti pelinkehitysosaamisen keskuksia, mikä puolestaan esimerkiksi Richard Floridaa (2002) mukaillen voi parhaimmillaan houkutella muita pelinkehityksestä kiinnostuneita ja luovien alojen osaajia siirtymään alueelle tai pysymään alueella. Esimerkiksi Lahden seudulla tämä olisi merkittävä tekijä alueen elinkeinorakenteen ja ilmapiirin kannalta.

Lähteet:
Djemili, R. 2018. Game Hubs – A Brief Analysis. Maschinen-Mensch UG. [Viitattu 11.4.2019]. Saatavissa: http://www.baltic-games.eu/files/game_hubs_-_a_brief_analysis__aug_2018_.pdf.
Florida, R. 2002. The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life, 2002. Basic Books.
Hanson, H. 2019. Launching an incubator for startup game studios in Estonia. Esitys Game Dev Days -konferenssissa, Tallinnassa 11.4.2019.

Alun perin julkaistu LAMKBusiness blogissa 15.4.2019
Kirjoittaja: Ari Hautaniemi työskentelee kehittämispäällikkönä ja Gamechangers-hankkeen projektipäällikkönä LAMKissa.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*